Pædagogisk læreplan

Alle børnehuse i Dagtilbudsdistrikt Isefjord arbejder ud fra den samme pædagogiske læreplan.

 

Læs læreplanen her

Høring om nye skole- og dagtilbudsdistrikter

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en ny distriktsstruktur for skoler og dagtilbud i høring. En eventuel ny struktur kommer ikke til at ændre på antallet af skoleafdelinger, børnehuse og dagplejere.

 

Læs mere om forslaget og høringen

Kontakt Distrikt Isefjord

Distriktskontoret

Vandtårnsvej 3

4300 Holbæk

 

Distriktsleder Kim B. Nielsen

E-mail: kbn@holb.dk

Tlf.: 72 36 60 74